आरोग्य सुरक्षा कार्ड

व्यक्ती आजारी पडल्यानंतर झटपट रुग्णालयात न जाता आजार अंगावर काढण्याचा प्रयत्न करतो त्यामुळे आजार वाढतो आजाराचे निदान होण्यास वेळ लागतो त्यामुळे उपचारास होणारा खर्च वाढतो. आरोग्य सुरक्षा कार्ड योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या ठिकाणी शिबिर घेऊन आरोग्याविषयी जनजागृती करणे, शाळा अंगणवाडी ग्रामपंचायत अशा ठिकाणी आरोग्य शिबिर घेणे व आरोग्य ही संपत्ती आहे ( Health is Wealth)एक वेळ पैसा संपला तर तो कमवता येईल पण आरोग्य संपलं तर कमवता येत नाही याचे महत्त्व पटवून देण्याचे काम संपूर्ण महाराष्ट्रात संस्थेचे प्रतिनिधी,संस्थेचे आरोग्य दूध करत असतात गावोगावी वाऱ्या वस्त्यावर ही योजना राबवत असताना योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य सुरक्षा कार्ड दिले जाते. आरोग्य सुरक्षा कार्ड धारकांना तालुक्याच्या ठिकाणचे खाजगी डॉक्टर, लॅब व मेडिकल चालक ही बिलामध्ये सवलत देऊन सामाजिक कार्य करत आहेत. सामाजिक बांधिलकी ठेवून डॉक्टर,लॅब व मेडिकल चालक पण समाजाला आपण काहीतरी देणं लागतो या भावनेतून आम्हाला सहकार्य करत आहेत.

व्यक्ती आजारी पडल्यानंतर झटपट रुग्णालयात न जाता आजार अंगावर काढण्याचा प्रयत्न करतो त्यामुळे आजार वाढतो आजाराचे निदान होण्यास वेळ लागतो त्यामुळे उपचारास होणारा खर्च वाढतो. आरोग्य सुरक्षा कार्ड योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या ठिकाणी शिबिर घेऊन आरोग्याविषयी जनजागृती करणे, शाळा अंगणवाडी ग्रामपंचायत अशा ठिकाणी आरोग्य शिबिर घेणे व आरोग्य ही संपत्ती आहे ( Health is Wealth)एक वेळ पैसा संपला तर तो कमवता येईल पण आरोग्य संपलं तर कमवता येत नाही याचे महत्त्व पटवून देण्याचे काम संपूर्ण महाराष्ट्रात संस्थेचे प्रतिनिधी,संस्थेचे आरोग्य दूध करत असतात गावोगावी वाऱ्या वस्त्यावर ही योजना राबवत असताना योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य सुरक्षा कार्ड दिले जाते. आरोग्य सुरक्षा कार्ड धारकांना तालुक्याच्या ठिकाणचे खाजगी डॉक्टर, लॅब व मेडिकल चालक ही बिलामध्ये सवलत देऊन सामाजिक कार्य करत आहेत. सामाजिक बांधिलकी ठेवून डॉक्टर,लॅब व मेडिकल चालक पण समाजाला आपण काहीतरी देणं लागतो या भावनेतून आम्हाला सहकार्य करत आहेत.